Skeiene Janitsjar

Hei! Skeiene Janitsjar er i ferd med å legge om sine websider. Dette er vårt utviklingsområde. Foreløpig ligger de på et privat område, www.knudjb.no og bare et fåtall får tilgang til dem foreløpig.

Vår neste konsert blir lørdag 26.03.21 på Fredheim Arena kl. 15.00 og 18.00. Det blir en familiekonsert med kjente melodier av Torbjørn Egner. Elever fra Vågen vgs vil stå for sang og dramatisering.