Om oss!

Høsten 1984 trommet Olav Oftedal sammen en gruppe eldre korpsmusikere for å lage et opplegg i forbindelse med Sandnes bys 125 års jubileum. Svært mange hadde tidligere vært medlemmer i Sverre Sigurdson Musikkorps eller Sandnes Musikkorps.  Dette ble så vellykket at de fleste ønsket å fortsette å spille sammen, og dette ble opptakten til Skeiene Janitsjar. Bjørnulf Oftedal var organisatoren, han ble korpsets første dirigent.  Bjørnulf var aktiv med i korpset fram til høsten 2014.  Da ga han seg i en alder av nærmere 88 år.  På korpset høstkonsert oktober 2014 ble han takket for innsatsen og utnevnt til æresmedlem. Korpset har sitt faste tilholdssted nord i Langgata, i lokalene til Langgata Barnehage.  Korpset teller i dag ca 30 medlemmer med en gjennomsnittsalder på ca 67 år.

De aller fleste medlemmene har tidligere spilt i en lang årrekke i andre korps. Korpsets formål er å fremme interessen for god amatørmusikk, og i særlig grad ta vare på og spille eldre korpsmusikk knyttet til musikklivet i Sandnes og omegn. Videre skal det gi et tilbud til korpsmusikere som fortsatt ønsker å spille, men i et mer avslappet miljø etter å ha sluttet i andre korps. Flere av korpsets medlemmer har vært dirigenter for andre korps.

Harald Hansen overtok som dirigent i 1991, og ledet korpset i 18 år. Hans interesse har i alle år vært de lokale komponistene, og han har nok mye av æren for at vi har et så stort repertoar av slike melodier.  Harald Hansen ble også utnevnt til æresmedlem for sin innsats i korpset.

Fra august 2009 overtok Rasmus Reed som dirigent. For sitt arbeid med å presentere musikk av Sandneskomponister, fikk Skeiene Janitsjar tildelt Honnørprisen for 2009 fra Sandnes Sparebanks Musikkfond.  Rasmus Reed var korpsets dirigent i 11 år.  Rasmus fikk i 2021 Sandnes kommune sin frivillighetspris for sin innsats for musikklivet i Sandnes gjennom flere år.  Han ble utnevnt til æresmedlem av korpset i september 2021.

På slutten av 2020 flyttet Rasmus tilbake til heimbygda si, Breim, og korpset trengte ny dirigent.  På Klepp fant vi sandnesgutten Thor Viggo Aarrestad.  Thor Viggo har en solid musikalsk bakgrunn, og «lettelsen» var stor da han kun etter kort betkningstid takket ja til å overta som dirigent etter Rasmus.  Vi ser frem til mange års samarbeid med Thor Viggo.

Senhøstes 2014 kom de første «jentene» med i korpset vårt.  Det har hatt virkning både på miljøet og gjennomsnittsalderen i korpset.